Europako Sindikatuen Konfederazioa


Europako Sindikatuen Konfederazioa (ESK), 1973an sortutakoa, Europako 36 herrialdetako 81 erakunde (horien artean dago CCOO) eta Europako 12 federazio sindikal biltzen dituen Europako erakunde sindikala da. Guztira, 60 milioi afiliatu ditu.

ESK-k mugaz bestaldeko lankidetza sindikala antolatzen duten 39 eskualdearteko 39 kontseilu sindikalen jarduerak koordinatzen ditu. Gainera, beste egitura sindikal batzuek ere ESKren babesaren pean funtzionatzen dute: Eurocadres (Zuzendaritzako Langileen eta Taldeen Europako Kontseilua) eta FERPA (Adinekoen eta Erretirodunen Europako Federazioa).

ESK Europar Batasunak, Europako Kontseiluak eta Merkataritza Libreko Europako Elkarteak aitortzen dute Europan ordezkaritza duen lanbide arteko erakunde sindikal bakar gisa.

Europa hobea lortzeko ESKren lehentasunak dira hauek:

A. Herritarren zerbitzura dagoen ekonomia sendoa honako hauekin:

 • erabateko enplegurako eta guztiontzako kalitatezko enpleguetarako inbertsioak.
 • austeritate-politiken amaiera.
 • barne-eskaria eta susperraldia pizteko soldata hobeak.
 • Europako langileek soldata-igoera behar dute desberdintasunak gutxitu eta txirotasunari aurre egiteko; oinarrizko gizarte-eskubideek lehentasuna izan beharko lukete askatasun ekonomikoekin alderatuta.
 • enplegu berdeetarako politikak, etorkizun iraunkorra, zerbitzu publiko sendoak, bidezko fiskalitatea, finantza-espekulazioa amaitzea eta berrikusitako Europako gobernantza.

B. Sindikatu indartsuagoak lanean demokrazia eta balio demokratikoak defendatzeko, honako hauek barne:

 • elkarrizketa soziala eta negoziazio kolektiboa Europa osoan errespetatzea eta sendotzea.
 • demokrazia ekonomiko eta sozial handiagoa (baita lantokietan ere), elkartzeko askatasuna eta greba-eskubidea.
 • enpleguarekin, politika ekonomikoarekin eta politika sozialarekin lotutako Europako estrategiak prestatzeko garaian ESKren inplikazioa.

C. Asmo handiko arau sozialen gunea, honako hauei lehentasuna emanda:

 • aurrerapen soziala lortzea xede duten laneko eta gizarte mailako eskubideetarako esparrua ezartzea.
 • Dumping sozialaren eta desarauketaren amaiera.
 • langile guztientzako bidezkoa eta berdina den tratua, bereizkeriarik gabea.

ESK-k Lisboako Tratatuko xedapenak zehatz-mehatz aplikatu behar direla nabarmentzen du. Tratatu horrek ezartzen du Batasuneko kanpoko eta merkataritzako politikek munduko gainerako tokietan balioak bultzatzen saiatu behar dutela. Honako hauek biltzen dituzte horiek: demokrazia eta bakea, eskubide-estatua, unibertsaltasuna eta giza eskubideen eta oinarrizko askatasunen zatiezintasuna, giza duintasunarekiko errespetua, berdintasuneko eta elkartasuneko printzipioak eta Giza Eskubideen Europako Konbentzioaren, Nazio Batuen Gutunaren eta nazioarteko eskubidearen printzipioekiko errespetua.

ESK-k aitortzen duenez, akordio komertzialek eta inbertsioko akordioek harreman politiko zabalagoaren baitan egon behar dute eta akordio horiek interes publikoaren arabera negoziatu beharko lirateke inbertsiogile pribatuen interesaren arabera egin beharrean. Gainera, inola ere ez dute ezbaian jarri beharko kide diren estatuek hori arautzeko duten eskubidea. ESK-k, zehazki, inbertsiogileen eta estatuen (ISDS) arteko gatazkak ebazteko mekanismoei aurka egiten die. Izan ere, gainerakoekin alderatuta, atzerriko inbertsiogileak bultzatzen dituzte eta justizia pribatizatzearen alde egiten dute eta zerrenda negatiboaren ikuspegia (espezifikoki baztertutakoak izan ezik, zerbitzu guztiak estaltzen ditu) eta TTIPen (AEB) eta CETAren (Kanada) moduko akordio komertzialetan zerbitzu publikoak txertatzea biltzen dute. ESK-k zerbitzu publikoak baztertzea eta zerrenda positiboen ikuspegia eskatzen ditu akordio komertzial guztietan.

ESK-k behin eta berriro eskatzen du EBko tratatu komertzial guztiek lanaren babes arloko klausula betearazleak derrigor jaso ditzatela. Babes horiek indarrean daude Estatu Batuetako eta Kanadako akordioetan, eta hobetu egin behar dira LANEko hitzarmenen aukera zabala estaltzeko eta EBko akordioetan txertatzeko. Hala, arau-hausteen aurkako xedapen disuasorioen izaera betearazlea eta eragingarria bermatuko litzateke, merkataritzarekin lotura duten ala ez axola izan gabe.

ESK-k berriro nabarmendu du EBko eta Merkataritza Libreko Europako Elkartearen merkataritzako eta inbertsioko nazioarteko akordioek honako hauek jaso beharko lituzketela finantza-erregulazioko maila handia eta alderdi guztiek LANEren lan-arauak aplikatzen eta betetzen dituztela bermatzeko: dimentsio sozial handia, lanaren eta soldata duinen sustapena, garapen iraunkorra eta ingurumenaren babesa, eta gobernantza demokratikoa eta zerbitzu publikoak babestea. Akordio horiek guztiak bitartekari sozialak barneratzen dituzten kontrol-mekanismoarekin, salaketarekin eta zigorrarekin batera bideratu beharko lirateke. LANEren babesarekin, lankidetza teknikoa aurrez ikusi beharko litzateke.

ESK-k berriro nabarmendu du beharrezkoa dela gardentasuna izatea merkataritzako eta inbertsioetako negoziazio guztietan, Europako Parlamentuak kontrol demokratikoa egin beharko lukeela eta gizarte zibileko solaskide sozialekin eta erakundeekin kontsulta bideratu beharko lukeela. Erabaki politikoak ez lituzkete demokratikoak ez diren erakundeek (erregulazioko lankidetza-kontseiluak, adibidez) baldintzatu beharko inolako akordiorik.

ESK-k berriro aipatu du EBk Europan lehiaren aurkako inportazioetarako murrizketa espezifikoak ezarriko lituzketen defentsa komertzialeko tresna sendoak mantendu beharko lituzkeela eta, bereziki, nazioarteko arauen arabera babesik ez duten langileek prestatu badituzte.

ESK-k herrialde onuradunetan (hazten ari diren ekonomiak barne) elkarrizketa soziala eta lan duina lehentasunez bultzatuko dituen garapenerako Europako politika sustatzen du. Gainera, EB osoari eta kide diren estatu guztiei, banaka, dei egiten die Nazio Batuek ezarritako helburua lor dezaten; hau da, beren NPGaren % 0,7 garapenerako laguntza ofizialerako ematea. Europako mugimendu sindikalak modu espezifikoan hartu behar du parte politikak diseinatzen eta eskuragarri dagoen aurrekontua esleitzen.

ESK-k NSKrekin batera lanean jarraituko du nazioarteko jardueretan eta eskualdeko harremanak garatzen.

ESK-k Euromed eskualdean elkarrizketa sozial eta sindikalismo independenteak bultzatuko eta babestuko ditu eta, bereziki, Palestinako lurraldeetan, Arabiako Konfederazio Sindikalarekin eta ACTRAVrekin elkarlanean.

ESK-k modu proaktiboan hartuko du parte inguruko Europako politika berrikusten. Horren helburua tresna horrek eragina jasandako herrialdeetako langileen eta herritarren benetako beharrei eta aspirazioei erantzungo dien berdintasunean oinarritutako lankidetza eragingarria bermatzea da. ESK-k harremanak izan eta garatuko ditu erakunde sindikalekin Afrikan (bereziki, NSK-Afrikaren eta EB-ACP programaren bidez); Amerikan CSArekin, eta eskualde eta azpieskualde mailan (Comunidad Andina, Centroamérica, Mercosur), AEBn eta Kanadan; eta Asian, NSK-APrekin, Elkarrizketa Sozialerako ASEM Foroak egindako lana garatu nahian bereziki.

ESK-k, gainera, NSKrekin elkarlanean jarraituko du Garapenerako Lankidetza Sindikaleko Sarearen bidez, eta Kontsultarako Batzorde Sindikalarekin batera ELGAren aurrean (TUAC), bereziki enpresa multinazionaletarako (EMN) ELGAren irizpideei, zerga-oinarria jaistearen aurkako ELGAren ekintza-planari, onurak lekuz aldatzeari (BEPS) eta G-20aren ekimenei dagokienez.

ESK-k Europako Batzordeari aholkatu dio erakunde sindikalak neurri handiagoan inplikatzeko garapenerako lankidetzako Europako politikan. Helburuekin lotuta, erakunde nazionalekin eta erakunde nazionalen artean sinergia handiagoa bermatu behar du.

ESK-ren oinarriak aurretik aipatu ditugun printzipioak izango dira herrialde eta eskualde jakin batzuetako bakerako, demokraziarako eta lan-eskubideetarako politikak garatu eta horiekin aurrera jarraitu ahal izateko, mundu osoko erakunde sindikalekin lankidetzan jardunda.