Garapenerako Hezkuntzaren kanpainak ikuspegi sindikaletik


Atal honetan horietan sortutako sentsibilizazio-tresnak eta –proiektuak nabarmendu eta aurkeztu nahi ditugu, aurrez deskribatutako garapenerako hezkuntzaren ikuspegia irudikatzeko interesgarri izan daitezkeenak.