100 eta 111 buruzko hitzarmena


Ordainsari berdintasunari buruzko hitzarmena, 1951 (100 zk.) eta Diskriminazioari buruzko hitzarmena (enplegua eta okupazioa), 1958 (111 zk.)

Printzipioa: Diskriminazioak gizakiak berdintasunerako eta diskriminaziorik ezerako duen eskubidea mugatzen du; gainera, pertsonen gaitasunei probetxurik ez ateratzea dakar berekin, ekoizpen-prozesuei ekarpena egiteko; era berean, kohesio sozialari ere eragiten dio, bazterketa-iturria den heinean.