Nazioarteko sindikalen merkataritzari eta inbertsioei buruzko posizionamendua


Nazioarteko sindikalek (NSK, Global Unions eta ESK) uste dute merkataritzari eta inbertsioei buruzko tratatu orok eraginkortasunez bete behar dituela printzipio eta arau hauek:

a) Laneko Funtsezko Printzipio eta Eskubideak eta LANEren hitzarmen nagusiak berrestea eta betetzea.

b) Langileen eskubideak babesten dituzten nazio eta eskualde mailako lege eta arauak (EB), zehazki, laneko osasunari eta segurtasunari buruzkoak.

c) Segurtasun energetikoa eta energia garbiak eta berriztagarriak eta ingurumenaren babesa sustatzen dituzten nazio eta eskualdeko mailako arauak.

d) Zerbitzu publikoak eta ondasun komunak baztertzea, besteak beste, beren bitartekoen arteko ura.

e) Zerga-iruzurraren eta zerga-paradisuaren aurkako prozedura zorrotzak ezartzea.

f) Tratatuaren segimendu- eta kontrol-organoak ezartzea; horietan, gizarte-solaskideek eta gizarte zibilaren beste erakunde batzuek parte hartuko dute.