Jornada Mundial pel Treball Decent 2019


Invertir en cures per a la igualtat de gènere: les dones assumeixen més de tres quartes parts del treball de cura no remunerat

07/10/2019

https://www.ituc-csi.org/JMTD19-ES