CAMPANYA CONTRA EL TTIP I CETA


Les internacionals sindicals (CSI, Global Unions i CES), consideren que tot tractat sobre comerç i inversions ha de respectar els Principis i Drets Fonamentals del Treball i els convenis principals de la OIT.

30/03/2017

http://www.observatoriodeltrabajo.org/observa/la-globalizacion/el-caso-del-ttip/posicionamiento-sobre-comercio-e-inversiones-de-las-internacionales-sindicales/