En conflictes i catàstrofes, protegim els xiquets i xiquetes del treball infantil


Enguany, el Dia Mundial contra el Treball Infantil (12 de juny) se centra en l'impacte dels conflictes i de les catàstrofes en el treball infantil

El treball infantil és una violació dels drets humans dels xiquets i xiquetes, un fre al desenvolupament sostenible i una taca en la història de la humanitat. La seua eliminació és una prioritat mundial i mundialment acordada. A través de la meta 8.7 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), la comunitat internacional s'ha compromés a eliminar totes les formes de treball infantil per a 2025. Aquesta meta només pot aconseguir-se si no es deixa enrere cap xiquet i xiqueta en la lluita contra el treball infantil – independentment de com de difícils i complexes siguen les circumstàncies.

Al món, més de 1.500 milions de persones viuen a països afectats per conflictes, violència o es troben en situació de fragilitat. Alhora, cada any, prop de 200 milions de persones es veuen afectades per catàstrofes naturals. Un terç de les quals són xiquets i xiquetes. Una proporció important dels 168 milions de xiquets i xiquetes víctimes del treball infantil viuen en zones afectades per conflictes i catàstrofes.

Les xiquetes i els xiquets tenen dret a ser protegits durant les situacions de conflicte i catàstrofe, i l'interés superior del xiquets ha de ser respectat. Tenen dret a tornar a tindre una vida normal i a tornar a l'escola al més aviat possible – l'educació és clau en la lluita contra el treball infantil i per al desenvolupament de societats pròsperes. És simplement un error que els xiquets i les xiquetes hagen de treballar per garantir la seua pròpia supervivència i la de la seua família. La infància ha de ser protegida en tot moment.

Enguany es fa una crida perquè es concerten esforços encaminats a:

- Integrar i abordar en una fase primerenca la temàtica del treball infantil en les respostes humanitàries.

- Abordar les causes profundes del treball infantil a través de l'educació, la protecció social, intervencions per a garantir els mitjans de subsistència, i oportunitats de treball decent per a les persones adultes.

- Defensar els drets humans dels xiquets i xiquetes refugiades i desplaçades per protegir-les contra el treball infantil i el tràfic.

- Enfortir els esforços de col•laboració i sensibilització a través del diàleg social, amb la intenció de posar fi al reclutament i la utilització de la infància en conflictes armats i en altres pitjors formes de treball infantil.

- Assegurar que es promocione un programa de treball decent per a prevenir el treball infantil durant els processos de reconstrucció i recuperació, mitjançant la promoció de la formació tècnica, la protecció social i el treball decent per a les persones adultes i joves en edat de treballar.

Més informació en: http://www.oit.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/lang--es/index.htm

 

25/07/2017