Posicionament sobre comerç i inversions de les internacionals sindicals


Les internacionals sindicals (CSI, Global Unions i CES), consideren que tot tractat sobre comerç i inversions ha de respectar d'una manera efectiva els principis i normes següents:

a) La ratificació i el compliment dels principis i drets fonamentals del treball i els convenis principals de l’OIT.

b) Les lleis i normes nacionals i regionals (UE) que protegeixen els drets dels treballadors i de les treballadores, en particular les que es refereixen a la salut i la seguretat en el treball.

c) Les normes nacionals i regionals que promouen la seguretat energètica i les energies netes i renovables i la protecció del medi ambient.

d) L'exclusió dels serveis públics i de béns comuns com l'aigua de les seues disposicions.

e) L'establiment de procediments rigorosos contra el frau fiscal i els paradisos fiscals.

f) L'establiment d'òrgans de seguiment i control del tractat en els quals participen els interlocutors socials i altres organitzacions representatives de la societat civil.