Educació


Entenem l'educació per al desenvolupament (o educació participativa) com un model teòric i pràctic transformador, que afavoreix una presa de consciència individual i col·lectiva, que genera organització social i afavoreix el treball en xarxa amb altres organitzacions. L'eix fonamental de la nostra concepció del desenvolupament efectiu i real de les persones i dels pobles és fer realitat la dignificació del treball.

L'educació per al desenvolupament entesa com una educació per a la ciutadania global es converteix en un motor de participació social per a una globalització dels drets laborals, així com en un procés de generació de consciències crítiques que faça les persones responsables actives per a construir una societat civil compromesa, coresponsable i participativa.

En un món cada vegada més interrelacionat és evident que els treballadors/es se senten afectats, i fins i tot amenaçats pel que succeeix a altres llocs del món. Aqueix sentiment d'amenaça està provocat en molts casos pels missatges dels mitjans de comunicació massius que no fomenten la comprensió del món en què vivim.

Partim, per tant, de la lectura de la nostra pròpia realitat des d'un enfocament global que aborda la societat mundial, descartant el concepte de desenvolupats/subdesenvolupats i entrant en la concepció d'analitzar la desigualtat i la injustícia que es dóna de forma comuna a tots els països, combatent l'exclusió i a favor de la inclusió.

En aquest marc l'entorn laboral ha de ser un espai en el qual els treballadors i les treballadores poden desenvolupar una tasca activa de solidaritat i cooperació. Aqueixa tasca ha de derivar-se de la pròpia consciència dels interessos comuns que els treballadors/es de nord i sud tenen enfront dels actors globals.

Així doncs, la promoció de l'educació per al desenvolupament per a nosaltres és fonamental per a implicar els treballadors i les treballadores i els delegats i les delegades sindicals, en la tasca de defensar el treball decent com a vehicle per al desenvolupament humà sostenible a través de la seua participació en la cooperació al desenvolupament i la pràctica d'una acció sindical internacional de caràcter solidari.