Zer dela eta da beharrezkoa generoaren analisia merkataritzaren eta MMAren arauen inguruan?


Genero-analisiaren esparru kontzeptuala honetan oinarritzen da: ekoizpena eta erreprodukzioa, ordaindutako eta ordaindu gabeko jarduerak, intrintsekoki daude lotuta eta antolatuta botere-harremanen inguruan, eta emakume eta gizonek merkatuan desberdintasun-baldintzetan parte hartzen dutela.

MMAren araudiak zehazten ari den joera neoliberal sendoa dela eta, alde batera uzten da onura eta galeren eragina eta banaketa. Esate baterako, Merkataritzako Politiken Berrikuspenei buruzko txostenek datu erantsi makroekonomiko eta komertzialak eskaintzen dituzte, bai eta gobernu-politikei buruzko informazioa ere, baina ez dute ematen merkataritzak gizartean edo ingurumenean duen eraginari buruzko informaziorik.

Informazio eza horrek agerian uzten ditu zenbait alderdi:

  • Emakumeen bizitzen errealitatea, jasaten dituzten kargak eta horien maila guztietako beharrak ez dira ezagutzen MMAren eztabaida maila guztietan, erabakiak hartzean, negoziazioetan, akordioen aplikazioan, merkataritza-eztabaidetan eta merkataritza-politiken berrikuspenetan.
  • Genero-ikuspegia ez da MMAren agendan sartu.

Ez da egin gizon eta emakumeei buruzko merkataritza-politiken ondorioen edo ondorio posibleen gaineko analisirik, kontuan hartu gabe ez dagoela eraginari buruzko analisirik, politikei buruzko erabakiak hartu aurretik.

Suposatzen da politika komertzialak eta MMAren arauak neutralak direla, genero-harremanei buruzko eraginei dagokienez. Oinarri gisa hartzen da emakume eta gizonek berdintasun-baldintzetan parte har dezaketela merkataritzan; hasiera batean, gizon eta emakumeen gaineko eragina ez dela desberdina, eta MMAren arauek ez dutela gizon eta emakumeen arteko harremanaren eraginik, ez eta harreman horretan ere. Horrela, esaten da MMA neutrala dela, generoari dagokionez.

Gai horri buruzko genero-analisiaren bidez erakutsi nahi da genero-gaiak alde batera uzteak eragin negatiboak izan ditzakeela emakume eta neskatoen ekonomia- eta gizarte-posizioan, bereziki talderik ahulenetan.