Helburua


Atal honen helburua edukiak osatzen du. Oroitzapeneko nazioarteko egunak oroitzen direlako edo sindikalismoaren zereginarekin lotura dutelako esanguratsuak direlako edo sindikalismoaren rola oinarrizko bihurtzen den nazioarteko erakundeen aldizkako bilerak egiten direlako azpimarragarriak diren eta Nazioarteko sindikalismoarekin lotutako egun garrantzitsuenak ikusi, izendatu, azaldu eta gogora ekarriko ditugu.