JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE 2019


Orígenes y reivindicaciones actuales

 

QUÈ ÉS LA JORNADA MUNDIAL PEL TREBALL DECENT?
L'any 2008 es va celebrar la primera Jornada Mundial pel Treball Decent, després que dos anys
abans la Confederació Sindical Internacional (CSI) aprovara al seu Congrés fundacional (Viena,
2006) la celebració d'una Jornada Mundial pel Treball Decent (JMTD) el 7 d'octubre de cada
any.
Des d'aleshores i fins al moment, tots els anys el 7 d'octubre s'ha celebrat aquesta Jornada per
donar a conéixer el concepte de treball decent i expressar les reivindicacions del moviment
sindical i d'actors socials pel que fa a la necessitat de millores en l'àmbit laboral / els sindicats
han organitzat la celebració d'aquesta Jornada per donar a conèixer el concepte de treball
docent i posar en relleu els diferents aspectes sobre els que cal incidir i aconseguir millores en
l'àmbit laboral.
Més concretament el caràcter reivindicatiu de les JMTD ha consistit en l'exicència de la
universalització dels drets fonamentals del treball i en fer una crida als poders polítics i
econòmics - nacionals i internacionals- i a les societats sobre les difícils condicions viscudes
per una gran majoria de la població treballadora del nostre planeta a caudsa del model
neoliberal de globalització actual.
La reivindicació de l'any 2019 consisteix en demanar als Governs d'arreu del món l'augment en
la inversió de les cures amb el triple objectiu de:
– Ajudar a superar la discriminació de gènere donant suport a la participació de les dones
en l'economia i corregir problemes esdevinguts de la dificultat de conciliar
– Generar creixement econòmic
– Afrontar els desafiaments demogràfics
– Posar la vida de les persones en el centre
– Millorar la qualitat de vida de les persones, siguen aquestes dependents, treballadores o
familiars de dependents

El año 2008 se celebró la primera Jornada Mundial por el Trabajo Decente, después de que dos años antes la Confederación Sindical Internacional (CSI) aprobara en su Congreso fundacional (Viena, 2006) la celebración de una Jornada Mundial por el Trabajo Decente (JMTD) el 7 de octubre de cada año.

Desde entonces y hasta el momento, todos los años el 7 de octubre se ha celebrado esta Jornada para dar a conocer el concepto de trabajo decente y expresar las reivindicaciones del movimiento sindical y de actores sociales en cuanto a la necesidad de mejoras en el ámbito laboral.

 
Más concretamente el carácter reivindicativo de las JMTD ha consistido en la exigencia de la universalización de los derechos fundamentales del trabajo y al hacer un llamamiento a los poderes políticos y económicos - nacionales e internacionales- y a las sociedades sobre las difíciles condiciones vividas por una gran mayoría de la población trabajadora de nuestro planeta a causa del modelo neoliberal de globalización actual.

La reivindicación del año 2019 consiste al pedir a los Gobiernos de todo el mundo el aumento en la inversión de las curas con el triple objetivo de:

– Ayudar a superar la discriminación de género apoyando a la participación de las mujeres en la economía y corregir problemas acontecidos de la dificultad de conciliar

– Generar crecimiento económico

– Afrontar los desafíos demográficos

– Posar la vida de las personas en el centro

– Mejorar la calidad de vida de las personas, sean estas dependientes, trabajadoras o familiares de dependientes

 

01/10/2019