JORNADA MUNDIAL PEL TREBALL DECENT 2019


Origens i reivindicacions actuals

L'any 2008 es va celebrar la primera Jornada Mundial pel Treball Decent, després que dos anys abans la Confederació Sindical Internacional (CSI) aprovara al seu Congrés fundacional (Viena, 2006) la celebració d'una Jornada Mundial pel Treball Decent (JMTD) el 7 d'octubre de cada any.

Des d'aleshores i fins al moment, tots els anys el 7 d'octubre s'ha celebrat aquesta Jornada per donar a conéixer el concepte de treball decent i expressar les reivindicacions del moviment

sindical i d'actors socials pel que fa a la necessitat de millores en l'àmbit laboral.

Més concretament el caràcter reivindicatiu de les JMTD ha consistit en l'exicència de la universalització dels drets fonamentals del treball i en fer una crida als poders polítics i econòmics - nacionals i internacionals- i a les societats sobre les difícils condicions viscudes per una gran majoria de la població treballadora del nostre planeta a causa del model neoliberal de globalització actual.

La reivindicació de l'any 2019 consisteix en demanar als Governs d'arreu del món l'augment en la inversió de les cures amb el triple objectiu de:

– Ajudar a superar la discriminació de gènere donant suport a la participació de les dones en l'economia i corregir problemes esdevinguts de la dificultat de conciliar

– Generar creixement econòmic

– Afrontar els desafiaments demogràfics

– Posar la vida de les persones en el centre

– Millorar la qualitat de vida de les persones, siguen aquestes dependents, treballadores o familiars de dependents

10/1/2019