L'Organització Mundial del Comerç


L'OMC (Organització Mundial del Comerç) es va establir en l’any 1995 en el marc de la Ronda Uruguai, última d'una sèrie de negociacions promogudes pel GATT (Acord general sobre aranzels duaners i comerç), nascut en l’any 1947 amb la finalitat de liberalitzar el comerç i promoure la integració econòmica internacional.

L'OMC va iniciar la seua marxa en l’any 1995 amb la finalitat de reforçar l'aposta per la liberalització del comerç i la promoció de la integració econòmica internacional que des de 1947 havia impulsat el seu antecessor, el GATT.

Des de la seua constitució, l'OMC ha fet un paper central en l'ordenació del comerç mundial. En paraules de la Confederació Sindical Internacional (CSI): "L'OMC ha sigut el vehicle per a un model insostenible de liberalització comercial que exacerba l'explotació dels treballadors/es, les desigualtats respecte al desenvolupament, la destrucció del medi ambient, i la disparitat entre gèneres".