Acords marcs globals


Què són els acords marc i qui els desenvolupen?

Són codis de comportaments empresarial que són negociats entre empresa o patronal internacional i organització sindical (FSI o xarxes sindicals internacionals bé siguen comités mundials o xarxes més informals) que ha d'arreplegar almenys les Normes fonamentals del treball (convenis fonamentals de l’OIT) anteriorment plantejades, destacant entre els convenis, el núm. 87 i 98 de l’OIT sobre el dret de sindicació i de negociació col·lectiva.

Té caràcter vinculant, i pot incorporar mecanismes de seguiment, revisió i control i responen a la necessitat d'interlocució sindical davant del poder cada vegada més centralitzat internacionalment de les empreses multinacionals.

Són les Federacions Sindicals Internacionals les encarregades pel moviment sindical internacional per a subscriure aquests acords tenint la participació dels sindicats nacionals de les seus centrals de les empreses matriu.

Aquests acords marc han de donar cobertura a les empreses subsidiàries o subcontractades segregades de les matrius per l'empresa multinacional i han de ser verificats per la FSI corresponent, sobre certs principis que, si bé no constitueixen convenis de negociació col·lectiva com succeeix amb els acords signats a escala local o nacional, brinden un marc de drets per a fomentar el reconeixement i la negociació en aqueixos nivells. La fortalesa d'aquests acords necessita del compromís i la pressió dels treballadors i treballadores d'aquestes empreses matrius.

Ara bé per evitar actituds proteccionistes les organitzacions sindicals de les empreses matrius donen veu pròpia a les organitzacions sindicals dels països on estan les filials o empreses proveïdores o subcontractades, creant amb aquestes una xarxa industrial efectiva, més o menys informal que pot avançar en la seua relació amb l'objectiu de constituir un Comité Mundial.

Per què promoure’ls?

Els acords marc podrien arribar a representar un embrió de negociació col·lectiva transnacional, encara que no tenen un marc legal de regulació de les relacions laborals internacionals, atés que els convenis de l’OIT, si bé elaborats a escala internacional, estan destinats a ser aplicats per governs nacionals.

Incorporar el Codi a la negociació col·lectiva, no solament als d'àmbit internacional, encara poc freqüents, sinó als convenis col·lectius celebrats en àmbits nacionals, porta amb si no solament beneficis jurídics, sinó que condueix a més a un millor i major impacte dels sistemes de relacions i aplicació que configuren els codis i constitueix un mètode per a aconseguir la uniformitat de les normes entre les activitats de les empreses en els diversos països i circumstàncies.

Comporten en si mateixos l'inici d'un cert diàleg social internacional, que ja es dóna en el context de l'estructura tripartida de l’OIT ampliat a les empreses individuals, a través de les FSI que poden formar part de la base de les relacions laborals internacionals tant a escala industrial com empresarial.

Exemples d’acords marcs globals

La Federació Internacional de treballadors i treballadores del sector miner, energètic i Industrial (IndustriALL) té una sèrie d’acords marc globals amb les corporacions multinacionals següents: Aker, AngloGold, BMW, Bosch, Daimler, EADS, EDF, Electrolux, Endesa, Enel, ENI, Evonik, Freudenberg, Gamesa, GDF, Suez, GEA, H&M, Indesit, Inditex, Lafarge, Leoni, Lukoil, MAN, Mann+Hummel, Mizuno, Norske Skog, Petrobrás, Prim., PSA Peugeot, Citroën, Renault, Rheinmetall, Röchling, Siemens, SCA, SKF, Solvay, Statoil, Total, Thyssen Krupp, Umicore, Vallourec, Volkswagen i ZF.

Per conéixer cadascun d’aquests acords marc vegeu:

http://www.industriall-union.org/es/temas/paginas/acuerdos-marco-globales-amg