Gènere i treball decent


L'equitat de gènere és un element transversal constitutiu de l'Agenda de treball decent. Això significa, en primer lloc, que les diferències i desigualtats en la situació d'homes i dones han de ser sempre considerades quan s'analitza cadascuna de les dimensions bàsiques d'aqueixa Agenda: els drets i principis en el treball, la necessitat de crear més i millors ocupacions, l'extensió de la protecció social i el diàleg social.

En segon lloc, significa que aquesta dimensió ha de ser tinguda en compte quan es realitzen diagnòstics sobre els dèficits de treball decent i quan es defineixen les estratègies, polítiques i accions dirigides a la seua superació.

En altres paraules, no és possible superar el dèficit de treball decent sense avançar, alhora, en la superació de les iniquitats de gènere en termes de drets, oportunitats d'ocupació, protecció social i diàleg social.

En el document de l’OIT resultat de la Conferència Internacional del Treball de 2009, s'al·ludeix a la doble estratègia que conjuga accions positives i la transversalitat de gènere per a aconseguir la igualtat entre homes i dones.

Les línies d'acció proposades per l’OIT per a aconseguir la igualtat són:

  • Aplicar de manera efectiva el principi de no discriminació.
  • Promoure la participació de les dones en l'elaboració de polítiques d'ocupació.
  • Fomentar la participació i l’ocupació de les dones, eliminant els obstacles que impedeixen la seua inserció i permanència en el món laboral.
  • Prestar especial atenció als sectors amb alt índex de participació femenina, com el de les treballadores del servei domèstic i promoure la seua organització.
  • Atallar la bretxa salarial. Aplicar el principi «igual remuneració per treball d'igual valor».
  • Incorporar les demandes d'igualtat en les negociacions i en convenis col·lectius.
  • Promoure la representació equilibrada d'homes i dones en les organitzacions socials i instàncies de diàleg.