Què significa el treball decent?


És aquell que permet a la classe treballadora exercir ocupacions en les quals puga utilitzar en la millor manera possible les seues habilitats i coneixements i de contribuir al màxim al benestar comú.

El treball decent resumeix les aspiracions dels individus pel que fa a les seues vides laborals, i implica oportunitats d'obtenir un treball productiu amb una remuneració justa, seguretat en el lloc de treball i la integració social, llibertat perquè les persones manifesten les seues preocupacions, s'organitzen i participen en la presa de decisions que afecten les seues vides, així com la igualtat d'oportunitats i de tracte per a dones i homes.

Només pot ser denominat treball decent aquell que es realitza respectant el compliment de les normes fonamentals del treball, la qual cosa significa que el gaudim després de la majoria d'edat, que no som discriminats, que l’hem triat lliurement i que en el seu acompliment podem exercir la llibertat sindical i negociar col·lectivament.