Convenis 100 i 111


Conveni sobre igualtat de remuneració, 1951 (núm. 100) i Conveni sobre la discriminació (ocupació i ocupació), 1958 (núm. 111)

Principi: La discriminació restringeix el dret humà a la igualtat i la no discriminació; implica a més desaprofitar les capacitats de les persones per a aportar als processos productius i fins i tot afecta la cohesió social en ser una font d'exclusió.