Convenis 87 i 98


Conveni sobre la llibertat sindical i la protecció del dret de sindicació, 1948 (núm.87) i Conveni sobre el dret de sindicació i de negociació col·lectiva, 1949 (núm.98)

Principi: La llibertat sindical i la negociació col·lectiva són drets fonamentals per a garantir la plena i lliure participació de les treballadores i dels treballadors en les relacions laborals i en el mercat de treball, i són una garantia de democràcia i progrés social.