Objectiu


Aconseguir un coneixement major de què és i quines conseqüències té la globalització per al conjunt de la població treballadora amb especial incidència en com afecta les dones.