Videos


1.- Cooperació Internacional al Desenvolupament

CRÒNIQUES AUDIOVISUALS

Algèria: el paper de la formació sindical i la cooperació

Una dimensió sindical del Con Sud. Visita a Uruguai, Argentina i Brasil

La defensa del treball digne a El Salvador

El moviment sindical andí: autoreforma, integració i unitat

Sector públic en el Con Sud

Joves sindicalistes tunisians

Visita a l'empresa de fertilitzants Fertial a Algèria

Visita a la Planta d'Arcelor a Annaba (Algèria)

DONA

Dona i sindicat

Dones en la globalització: la triple explotació

Dones treballadores i sindicalistes a Senegal

Les nostres contraparts sindicals a Senegal -UNSAS i CNTS- a través de les responsables de la Dona d'ambdues organitzacions ens mostren situacions de diferents dones treballadores, la lluita de les dones  per a aconseguir equitat de gènere tant en el treball com en la representació sindical, així com les amplíssimes xarxes organitzatives que han creat.

2.- Actuació sindical global

Actuació Sindical Global per sectors productius