Comerç i desenvolupament


El sindicalisme internacional representat per Sindicats Mundials considera que el comerç pot contribuir al desenvolupament, i, en concret, a eradicar la pobresa. Però, per a això, és necessari que el sistema comercial internacional estiga regulat per normes, que, de manera destacada, incorporen tres requisits: consideren la situació en la qual es troba cada país; garantisquen que els governs puguen adoptar les polítiques de desenvolupament que consideren oportunes; i promoguen el treball decent.

Sindicats Mundials considera que ni l'actual ordenació del comerç internacional ni les propostes neoliberals, orientades a una major liberalització (reducció/eliminació de regulacions amb la finalitat de fomentar el comerç), afavoreixen el desenvolupament.

D'una banda, perquè l'actual ordenació és injusta, en la mesura que no es té en compte de manera adequada la situació de cada país; caràcter injust que reforcen les receptes universals neoliberals.

D’altra banda, perquè les propostes de liberalització soscaven la facultat dels governs d'adoptar les polítiques de desenvolupament que consideren oportunes.

Finalment, perquè no promouen el treball decent: en possibilitar avantatges competitius mitjançant la violació dels drets laborals -començant per les Normes fonamentals del treball (NFT)- es dificulta el desenvolupament.