Nova edició de l'informe "El treball en temps de pandèmia" de la CEPAL i la OIT (Maig 2020)


La CEPAL i la OIT han elaborat una nova edició de l'informe "Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19)"

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) i l'Organització Internacional del Treball (OIT) han elaborat una nova edició del seu informe conjunt Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19) (N⁰ 22, maig de 2020) al qual s'aborden els desafiaments laborals que presenta la pandèmia als països d'Amèrica Llatina i El Carib

 

Aquest informe explora algunes de les polítiques implementades pels països amb l'objectiu de protegir l'ocupació formal, els ingressos dels treballadors i treballadores en l'economia formal i informal i per a protegir el sector productiu.

5/21/2020