Cooperació


Des de bases renovades d’internacionalisme i de solidaritat podem redefinir en la nostra esfera la cooperació com un dels aspectes de l'acció sindical internacional dirigida a la consecució d'un procés de desenvolupament sostenible i integrat en l’àmbit mundial. Aquesta cooperació sindical, amb tots els seus trets específics, té una personalitat diferenciada nítidament d'aqueix subterfugi de la recolonització que és l'ajuda internacional de determinades potències.

La justificació més important per a la cooperació sindical al desenvolupament es troba en el paper que fan o potencialment poden fer els sindicats en el desenvolupament sostenible i humà:

  • En l'àmbit polític, perquè no és possible concebre un procés de desenvolupament sense democràcia i respecte als drets humans, la qual cosa porta implícita l'exercici de participació política i sindical.
  • En l'àmbit social, els sindicats són un dels tres pilars del “tripartisme” juntament amb els governs i empresariat per a garantir el diàleg democràtic.
  • En l'àmbit econòmic, perquè el concepte de desenvolupament inclou el de l'equitat que ha d'acompanyar el procés de desenvolupament humà sostenible. El desenvolupament entés com a “procés d'ampliació de les opcions humanes, que permeta a la gent viure una vida llarga, sana i creativa”, necessita dels sindicats per a establir un diàleg social que porte al repartiment del creixement.