Comissió Sindical Consultiva davant l'OCDE


La Comissió Sindical Consultiva (TUAC) davant l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE), amb seu a París, representa 58 centrals sindicals nacionals dels 30 països membres de l'OCDE davant aqueixa organització.

La majoria de les afiliades a la TUAC estan afiliades a la Confederació Sindical Internacional (CSI); i la majoria d'afiliades europees també pertanyen a la Confederació Europea de Sindicats (CES). Per tant, la TUAC treballa en estreta col·laboració amb aquestes organitzacions sindicals internacionals, així com amb l'Organització Internacional del Treball (OIT).

També treballa en estreta col·laboració amb les federacions sindicals internacionals per a assegurar la participació eficaç dels sindicats en tasques sectorials de l'OCDE com són l'educació, la gestió del sector públic, l'acer o el transport marítim.

Prioritats d’acció

La TUAC procura que els mercats mundials s'equilibren mitjançant una dimensió social efectiva. A través de consultes regulars amb diferents comissions de l'OCDE, el secretariat i els governs membres, la TUAC arriba a posicions de consens entre les seues afiliades i representa aqueixes posicions davant l'OCDE en tota una gamma de qüestions polítiques. Com a part de les seues activitats, la TUAC prepara i presenta, en col·laboració amb les seues afiliades, la CSI i la CES, una declaració davant la Conferència Ministerial anual, que reuneix els ministres de finances dels països membres. Des del començament de les cimeres del G8, aqueixa declaració ha servit de base per als debats dels caps d'estat i de diferents ministeris a escala nacional i internacional.