Confederació Sindical Internacional


La Confederació Sindical Internacional (CSI) és la principal organització sindical internacional que representa els interessos dels treballadors i de les treballadores del món. Té 333 organitzacions afiliades en 162 països i territoris, sumant una quantitat total de 180 milions de treballadors i treballadores. La CSI va ser fundada en el Congrés que es va dur a terme a Viena, Àustria, de l'1 al 3 de novembre de 2006. Reuneix les antigues afiliades de la Confederació Internacional d'Organitzacions Sindicals Lliures (CIOSL) i de la Confederació Mundial del Treball (CMT), a més d'altres organitzacions sindicals que no estaven prèviament afiliades a cap internacional. El 31 d'octubre de 2006, la CIOSL i la CMT van procedir a la seua pròpia dissolució, amb la finalitat de possibilitar la creació de la CSI.

Per a aquesta organització resulta essencial que les polítiques neoliberals de lliure mercat, i la incoherència i els fracassos manifests de la comunitat internacional donen pas a una gobernança adequada de l'economia global que:

  • Combine els tres pilars del desenvolupament sostenible – econòmic, social i mediambiental.
  • Garantisca el respecte universal dels drets fonamentals dels treballadors i treballadores.
  • Genere treball decent per a totes les persones.
  • Pose fi a la pobresa massiva i reduïsca considerablement les desigualtats tant en l’àmbit nacional como entre nacions.
  • Promoga el creixement mitjançant la distribució equitativa de la riquesa.
  • Impulse una reforma fonamental de les IFIS (Banc Mundial i Fons Monetari Internacional) i l’OMC.
  • Regule en l’àmbit nacional i internacional els impactes sobre els drets humans de les empreses multinacionals.

L’última declaració del Congrés de la CSI emmarca el seu mandat d’acció fins a 2018.

S’hi aposta per reforçar el poder dels treballadors i les treballadores perquè tenir unes societats i economies socialment justes. El moviment sindical està marcant la diferència a tot el món; per als treballadors i les treballadores de la llar, per a aquells atrapats en formes modernes d'esclavitud a Qatar i altres països, fent front al poder corporatiu, formalitzant el treball informal, organitzant els migrants a través de les fronteres, instaurant protecció social, aconseguint convenis col·lectius sòlids i salaris mínims, establint nous drets i defensant els drets fonamentals que hi ha en la llei i en la pràctica.

S'està a l'avantguarda en la lluita per la justícia climàtica. Hem de basar-nos en aquests èxits, a través d'una acció sindical unificada i mundial per a fer realitat un sistema econòmic i social progressista per a tota la població mundial.

En aquest context es projecten els següents marcs d'acció per a assegurar:

  • Creixement dels sindicats;
  • Ocupacions sostenibles, ingressos segurs i protecció social; i
  • Drets fonamentals.

La incertesa a la qual s'enfronta la població crea descontent i mata la seua esperança. Exigim un pla i exigim esperança. Ocupació, ocupació i ocupació – treball decent defensat per un marc global de drets.

Tenim una visió respecte a un futur positiu per als treballadors i treballadores i les seues famílies, modelat per un moviment sindical mundial fort. Aquest moviment pot organitzar i mobilitzar el seu immens nombre de membres per a alçar-se units contra els interessos creats dels mercats i del capital sense regular. Per disposar dels mitjans necessaris, hem de replantejar el funcionament del moviment sindical internacional i reforçar la seua eficàcia.

Hem de construir un moviment sindical inclusiu i participatiu, que responga als problemes dels treballadors. Això implica a més democratitzar i descentralitzar el funcionament del sindicalisme internacional, permetent que tots els sectors professionals i tots els nivells de representació puguen manifestar-se, respectant el pluralisme sindical.

La CSI està orgullosa del nostre moviment global inclusiu de treballadors i treballadores, i romandrem al seu costat i al de les seues famílies mentre reforcem el poder dels treballadors i les treballadores per a consolidar la democràcia i la llibertat, reivindicar drets i negociar col·lectivament per a aconseguir un món socialment just.