Federacions sindicals internacionals


Les federacions sindicals internacionals són organitzacions que agrupen sindicats nacionals a escala internacional. Es tracta d'organitzacions autònomes i democràtiques associades a la CSI. El seu paper s'ha ampliat amb la mundialització ja que els seus membres han augmentat i van haver de passar a exercir un major paper a enfrontar-se les seues afiliades a problemes per als quals no hi ha solucions purament nacionals.

A diferència de la CSI, que representa a centrals nacionals, els FSI tenen com a membres sindicats nacionals, que representen treballadors i treballadores de sectors, indústries o ocupacions específics.

Les federacions sindicals internacionals defensen els interessos de les seues afiliades de manera pràctica utilitzant diferents mètodes, entre els quals estan:

 • Solidaritat i tasca de sindicació, que pot incloure assistència financera o coordinació de mesures contra ocupadors o governs;
 • Informació i investigació (de particular importància en tractar amb multinacionals) i subministrament de publicacions i estudis pertinents;
 • Campanyes i creació de consciència pública;
 • Representació dels interessos de les afiliades en les empreses multinacionals, davant organitzacions internacionals i a escala governamental, com per exemple, a través de la tasca sectorial de l'Organització Internacional del Treball (OIT) i amb altres organitzacions del moviment sindical internacional.

Qui la integren?

 • IE Internacional de l’Educació
 • FITCM Federació Internacional de Treballadors i Treballadores de la Construcció i la Fusta
 • IndustriALL Federació Internacional de Treballadors i Treballadores del sector Miner, Energètic i Industrial
 • FIP Federació Internacional de Periodistes
 • ITF Federació Internacional de Treballadors i Treballadores del Transport
 • UITA Unió Internacional de Treballadors i Treballadores de l’Alimentació, Agrícoles, Hotels, Restaurants, Tabac i Afins
 • ISP Internacional de Serveis Públics
 • UNI Xarxa Sindical Internacional (Serveis postals, telecomunicacions, comerços, administratius professionals, tècnics, periodistes)